Stichting Penduka kan u bevestigen dat onze Stichting vanaf 1 januari 2010 door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt is met kenmerk 8088.62.261.

Schenkingen zijn daardoor aftrekbaar.

 

RSIN dan wel  het fiscaal nummer: 8088.62.261

 

Documenten:

Beleidsplan 2019-2024

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2018
Beleidsplan 2018
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Statuten
Uittreksel handelsregister