Stichting Penduka kan u bevestigen dat onze Stichting vanaf 1 januari 2010 door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt is met kenmerk 8088.62.261.

Schenkingen zijn daardoor aftrekbaar.

 

RSIN dan wel  het fiscaal nummer: 8088.62.261

 

Documenten:

Beleidsplan 2019-2024

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2018
Beleidsplan 2018
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Statuten
Uittreksel handelsregister