De jury van de 4de Pijler organisatie bekroonde Martha en Penduka als organisatie voor hun werk als 'Changemaker' in Namibië. Penduka staat voor het in handen nemen van je eigen toekomst en geloven in je eigen kracht.

De jury bekroonde op de Dag van de 4de Pijler Martha Muulyau en haar organisatie Penduka voor hun werk als ‘changemaker’ in Namibië.

Penduka staat voor het in handen nemen van je eigen toekomst en geloven in je eigen kracht. En dat is ook waar Martha voor staat.

Geïnspireerd door haar eigen fysieke beperking en gemotiveerd om het leven van alle vrouwen in Namibië te verbeteren heeft Martha Penduka mee opgericht. Ze verbetert het welzijn van vrouwen met een fysieke beperking of sociale achterstand.

Ze zetten in op opleiding, ondernemerschap en duurzame relaties. Het ontbreken van opleiding zorgt voor heel wat vrouwen voor weinig rooskleurige perspectieven. De afwezigheid van onderwijs is een veel voorkomend lot voor vrouwen met een fysieke beperking of voor zij die andere zorgtaken moeten opnemen. En hier brengt Penduka verandering.

Ondertussen is Penduka Trust gegroeid tot een wereld op zich. Het is een 100% Namibische organisatie die volledig zelf kan instaan voor de betaling van salarissen en zelfs een deel van de opbrengst reserveert voor opleiding van het team.

Op deze manier hebben momenteel een 500 gezinnen een beter inkomsten via het werk voor Penduka. Meer dan 1000 vrouwen volgden al een opleiding bij Penduka en konden zo doorstromen naar beter werk.

Martha is nog steeds erg betrokken bij Penduka Trust maar zet zich daarnaast in het Noorden van Namibië ook in voor kinderen en ouderen. Ze zorgde voor een school met capaciteit voor enkele honderden kinderen, motiveert ouders om hun kind naar school te laten gaan en helpt waar ze kan om dit mogelijk te maken én ze zet zich in om de ouderen in het dorp samen te brengen.

Penduka wordt vanuit Vlaanderen gesteund door Penduka vzw uit Begijnendijk: www.penduka.com – Tineke Foblets – tineke.penduka@gmail.com
Winnaar van de juryprijs

De jury, die bestond uit Maarten Goethals (Eight vzw), Marina Van Huffel (Finado vzw) en Kris Vanslambroeck (Zuidexpert 11.11.11) motiveerde zijn keuze als volgt:

Het was geen eenvoudige keuze. We werden geconfronteerd met 36 inspirerende Changemakers, die elk op hun wijze fantastisch en uiterst waardevol werk doen. Geen grote dingen dikwijls, maar kleine initiatieven die toch baanbrekend zijn omdat ze anderen inspireren en in beweging brengen.

Onze keuze ging uiteindelijk uit naar een initiatief waar het in handen nemen van je eigen toekomst en geloven in je eigen kracht centraal staat. Dat is waar Martha Muulyau voor staat. Haar eigen beperking is juist de kracht waaruit ze vertrekt om in een moeilijk context ondernemerschap te laten zien en zo honderden andere vrouwen in Namibië te inspireren om via Penduka, de organisatie die ze oprichtte, samen aan een beter leven te werken.

We vonden het ook sterk dat het een verhaal is dat volledig in de handen ligt van de vrouwen in Namibië zelf. Vanuit Vlaanderen kan de hulp van een 4de pijlerinitiatief daarbij een ondersteunende kracht zijn, maar de ‘change’ ligt bij de vrouwen van Penduka zelf. Ze hoeven niet door ons ‘gered’ te worden. Martha Muulyau en de vrouwen van Penduka nemen hun lot en hun toekomst het wel in handen. Een echte Changemaker …

Bekijk het fotoverslag op Facebook

 

 

As vrijdag is het zo ver: 28 febr, de laatste vrijdag vd de maand.
PENDUKA winkel open!!!
Met deze keer het thema,
'Je eigen tas samenstellen '

Winkel is om 15.00 open, koffie, thee en wat lekkers er bij.
17.00 -19.00 is het ook borreltijd en wordt er Penduka wijn geschonken die ook per fles en doos te koop is.

Waar: Westerbadstraat 51 te Groningen.
Komen jullie? En breng je vrienden en buren mee?
Baie welkom!

https://4depijler.be/4de-pijler/changemakers-stem-voor-de-publieksprijs-de-8-genomineerden/5-martha-muulyau/
Allemaal stemmen op onze Martha

Martha wants to improve the well-being of women with disabilities - socially or physically

 Martha Muulyau is co-founder of the Penduka Trust in Namibia.  "Penduka" means "Wake Up" in Oshivambo and stands for taking control of your own future and believing in your own strength.  Inspired by her own physical disability and motivated to improve the lives of all women in Namibia, Martha co-founded Penduka in 1992.
 Penduka encourages women with a physical disability or a social disadvantage to tell their story and together make beautiful products that can be sold.  Penduka focuses on training, entrepreneurship and lasting relationships.  The lack of education (sometimes very difficult in rural areas if you do not physically get to school or if you have other care duties), without housing, traumatized by violence, there are few bright prospects for many women.  Penduka brings change here.
 Meanwhile, Penduka grew into a social enterprise with full Namibian governance.  The daily management is in the hands of a manager, Kauna, who has worked his way up within the organization.  Penduka Trust has become a 100% Namibian organization that can fully pay for salaries and invariably reserves part of the proceeds for training the team.  Penduka became a world of its own, the activities were expanded (storytelling embroidery, ceramics, hospitality, etc.) and in this way around 500 families are currently benefiting from the income through the work for Penduka.  More than 1000 women received training at Penduka and could move on to other work or set up their own business.
 Since childhood, Martha herself has been confronted with a physical disability (scoliosis, paralysis, pacemaker), encouraged by her mother who called her 'the special flower', she supported as a child with sticks and accompanied by a dog  carrying a school bag to school.  This way she learned that perseverance pays off.  By believing in her possibilities and the importance of education, she has set up this beautiful organization and associated network.  A better future for people and the environment, that was always the starting point.  Sustainable materials and techniques, better understanding of each other and the world, education and entrepreneurship, ... from this vision, she was able to motivate and inspire more and more people.
 Although still very involved with Penduka, Martha returned to the family land in the North of Namibia.  There she is committed to the children and the elderly.  Thanks to Martha, a school was established in Omishe (Epembe) for a few hundred children.  Martha motivates parents to let their child go to school and helps where she can to make that possible.  She is also committed to bringing the elderly together in the village.
[12:33, 2/17/2020] Christien Roos: Vote for Martha, co founder of Penduka, by: open the link▶fill out your first name, last name, email address ▶ press nr 5.  Martha Muulyau.▶press the red button ,(verstuur je stem )= sent your vote. THANKS!!

De Verkoop van toegangskaarten is gestart!

Benefietconcert door en voor Penduka
We maken er weer een feest van!Koor Zingen&Zo met o.a.Afrikaans repertoire
DraMali op Kamale Ngoni met zang en percussie
Speciale bijdrage door Olivia en Vistorina van Penduka uit Namibië


Zondagmiddag 16 juni 2019
14:30-17:00, Inloop vanaf 14.00 uur
in de tuin van “De Cappellenhof” Schelfhorst 14 in Paterswolde!

Naast muziek genieten van heerlijke (Afrikaanse) hapjes en kennis maken met producten van het Penduka project zijn onderdeel van het programma.
De opbrengst van dit Benefietconcert komt ten goede aan
het vrouwenproject Penduka in Namibië.

Kaarten: 12,50, inclusief eerste drankje
5,00 voor kinderen/jongeren van 6 tot 16 jaar
Kaartverkoop: bij voorkeur bedrag overmaken aan de Stichting Penduka o.v.v. Benefiet NL77RABO0325186901. Vermeld uw mailadres. U ontvangt de kaarten digitaal op dit adres. Vragen kunt u mailen naar Fredbouwmeester@gmail.com.
Reserveren via de website van Zingen&Zo of kopen op 16 juni is ook mogelijk.

Meer informatie : www.penduka.com, www.zingenenzo.nl